Σχολικός εκφοβισμός (Bulling)

Σχολικός εκφοβισμός (Bulling)

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την επιθετική συμπεριφορά, που υφίσταται ένας μαθητής στο σχολικό του περιβάλλον με αρνητικές συνέπειες στο συναισθηματικό του κόσμο.

  Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την επιθετική συμπεριφορά, που υφίσταται ένας μαθητής στο σχολικό του περιβάλλον, με αρνητικές συνέπειες στο συναισθηματικό του κόσμο. Μιλάμε για εκφοβισμό, όταν ο μαθητής υποβάλλεται σε βίαιες συμπεριφορές κατ΄επανάληψη. Αυτές οι συμπεριφορές είναι, συνήθως, λεκτικές προσβολές, απειλές, σωματικές βλάβες, εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Στο σχολικό εκφοβισμό υπάρχει συνήθως ασυμμετρία δύναμης ανάμεσα στο θύτη και στο θύμα. Συνήθως, το θύμα υπολείπεται σε σωματική δύναμη, είναι χαμηλών τόνων, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση ή έχει κάποια σωματική ιδιαιτερότητα. Ο θύτης, ο λεγόμενος «νταής» έχει επιθετική συμπεριφορά, είναι παρορμητικός και διαθέτει σωματική δύναμη.

  Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού στα θύματα είναι αρκετά σοβαρές. Το θύμα είναι συνήθως θλιμμένο, έχει υπερβολικό άγχος, παρουσιάζει ψυχοσωματικά συμπτώματα, δυσκολεύεται να κοιμηθεί, αρνείται να πάει στο σχολείο, έχει αρνητική αυτοεικόνα.
Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το παιδί σας;

  • Ενημερώστε άμεσα το δάσκαλο του παιδιού
  • Βοηθήστε το παιδί να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Μπορείτε να το ενθαρρύνετε να συμμετάσχει σε δραστηριότητες , όπου μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητές του
  • Συζητήστε μαζί του και ακούστε το με υπομονή και κατανόηση
  • Εκπαιδεύστε το παιδί να υπερασπίζεται τον εαυτό του χωρίς βία
  • Μάθετέ του πώς να αντιδρά σε μία τέτοια κατάσταση, τι μέτρα να λαμβάνει, όπως για παράδειγμα πού να καταφεύγει για να είναι πιο ασφαλές
  • Να το ενθαρρύνετε να κάνει παρέα με ήρεμους συμμαθητές

Add Your Comment