Ατομική Ψυχοθεραπεία

Συνεδρίες δια ζώσης & μέσω Skype Call

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και για να αποφύγουμε άσκοπες μετακινήσεις παρέχουμε τη δυνατότητα διενέργειας συνεδριών μέσω Skype Call.

 

Τρικαλιώτη Κασσιανή

Συμβουλευτική Γονέων

Στόχος είναι οι γονείς να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο  το πρόβλημα-σύμπτωμα του παιδιού αλλά και να αντιληφθούν το κόστος και το όφελος της ύπαρξης του προβλήματος.

 

Παιγνιοθεραπεία

Τρικαλιώτη Κασσιανή

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπευτικού παιχνιδιού, η οποία χρησιμοποιεί μία ποικιλία μεθόδων παιχνιδιού και δημιουργικών τεχνών, με σκοπό αντιμετωπιστούν χρόνια, μέτρια και σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών

 

Ατομική Ψυχοθεραπεία
Ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να μοιραστεί τα συναισθήματά του, τους προβληματισμούς του, τους φόβους του ακόμα και τις πιο κρυφές σκέψεις του σε έναν ειδικό, ο οποίος είναι πρόθυμος να τον ακούσει, να τον κατανοήσει και να τον αποδεχθεί δίχως όρους.
Συμβουλευτική Γονέων
Η Συμβουλευτική Γονέων δεν είναι απλώς, μία διαδικασία παροχής συμβουλών προς τους γονείς αλλά τους βοηθά να δουν το πρόβλημα με μία διαφορετική ματιά μέσα από την οποία θα μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις επίλυσης του προβλήματος.
Παιγνιοθεραπεία
Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπευτικού παιχνιδιού, η οποία χρησιμοποιεί μία ποικιλία μεθόδων παιχνιδιού και δημιουργικών τεχνών, με σκοπό αντιμετωπιστούν χρόνια, μέτρια και σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών.

Τρικαλιώτη Κασσιανή

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ανεκτίμητο δώρο, που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Είναι μία επένδυση ζωής. Όπως όταν το σώμα νοσεί, σπεύδουμε να το φροντίσουμε και να το θεραπεύσουμε, εξίσου σημαντικό είναι να θεραπεύσουμε και την ψυχή μας.

“Το παράδοξο είναι ότι όταν αποδεχθώ τον εαυτό μου για αυτό που είμαι, τότε ακριβώς μπορώ να αλλάξω”

Carl Rogers

Παιδιά
“Το παιχνίδι είναι η εργασία της παιδικής ηλικίας¨  Jean Piaget
Γονείς
“Το καλύτερο δώρο, που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι οι ρίζες της υπευθυνότητας και τα φτερά tης ανεξαρτησίας” Maria Montessori
Έφηβοι

“Η εφηβεία είναι μία νέα γέννηση, καθώς τότε είναι που γεννιούνται τα πιο σημαντικά και ολοκληρωμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά¨ G. Stanley Hall

 

Ενήλικες

¨Η σκέψη είναι η δράση σε πρόβα¨ 

Sigmund Freud

 

Υπηρεσίες

Δυνατότητα διενέργειας συνεδριών μέσω Skype Call

Με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και στις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, προσεγγίζουμε εξατομικευμένα την κάθε περίπτωση, όχι ως ακόμα ένα case study, αλλά ως μια ευκαιρία να προσφέρουμε διέξοδο στους προβληματισμούς των συνανθρώπων μας.

Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και προσφέρουμε ψυχοθεραπευτικά προγράμματα σε ατομικό επίπεδο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς για θέματα συμπεριφοράς των παιδιών, ενώ διαμέσου του παιχνιδιού και της δημιουργικής τέχνης αντιμετωπίζουμε χρόνια, μέτρια και σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία δυναμική διαδικασία. Πρόκειται για τη συνεργασία δύο ατόμων, του Ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου.

Συμβουλευτική Γονέων

Κατευθύνουμε  τους γονείς να δώσουν ένα διαφορετικό νόημα στο πρόβλημα-σύμπτωμα του παιδιού αλλά και να δουν το κόστος και το όφελος της ύπαρξης του προβλήματος.

Παιγνιοθεραπεία

Διάφορες μέθοδοι παιχνιδιού και δημιουργικών τεχνών χρησιμοποιούνται, για την αντιμετώπιση χρόνιων συναισθηματικών προβλημάτων των παιδιών.

Αξιολογήσεις

Η ψυχολόγος Τρικαλιώτη Κασσιανή διεξάγει αξιολογήσεις νοημοσύνης, μαθησιακής και ψυχοδιαγνωστικής φύσεως. χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, αξιόπιστα & ευρέως αποδεκτά εργαλεία.

Απλοποιούμε τις διαδικασίες

Ποια είναι τα επόμενα βήματα ;

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να απλοποιήσουμε, κατά το δυνατό, τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον καθορισμό του πλάνου εργασίας, όπως θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά περίπτωση.

Βήμα 1:

Προγραμματίζουμε την πρώτη συνάντηση

Το πρώτο βήμα είναι ο προγραμματισμός της πρώτης συνάντησης στα γραφεία μας,είτε μέσω βιντεοκλήσης  Skype Call, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική σας παρουσία.

Βήμα 2:

Δημιουργώντας το πλάνο εργασίας

Σε συνάρτηση με την φύση των θεμάτων που πρέπει να διαχειριστούμε και του διαθέσιμου κοινού χρόνου, καταρτίζουμε το πλάνο συναντήσεων και ενεργειών, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που εξ αρχής θέτουμε.

Τρικαλιώτη Κασσιανή

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Στη σημείο αυτό θα εντοπίσετε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τι είναι ο ψυχολόγος ;

Ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας, που έχει σπουδάσει την επιστήμη της ψυχολογίας. Έχει εκπαιδευτεί θεωρητικά στις βασικές έννοιες και θεωρίες, που αφορούν σε όλους τους κλάδους της ψυχολογίας. Αυτοί είναι: Κλινική ψυχολογία, Γνωστική ψυχολογία, Κοινωνική ψυχολογία, Πειραματική ψυχολογία, Νευροψυχολογία. Άρα, ο ψυχολόγος έχει μία βασική θεωρητική κατάρτιση της επιστήμης της ψυχολογίας, χωρίς να έχει εξειδικευτεί σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Σε περίπτωση, που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, τότε μόνο θεωρείται εξειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, για παράδειγμα, Σχολική Ψυχολογία.

Τι είναι ο ψυχοθεραπευτής ;

Ο ψυχοθεραπευτής διαφέρει από τον ψυχολόγο. Ο ψυχοθεραπευτής είναι εκπαιδευμένος να αναλαμβάνει άτομα ή ομάδες σε ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία, κατά την οποία το άτομο, που αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, συνεργάζεται με τον ψυχοθεραπευτή προκειμένου να διερευνήσει και να βρει τις βαθύτερες αιτίες που του έχουν προκαλέσει τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει στο παρόν. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να αποκτήσει ο θεραπευόμενος αυτογνωσία, να αποκτήσει, δηλαδή, επίγνωση των συναισθημάτων αλλά και των πράξεών του, να βρει την εσωτερική του δύναμη και να γίνει πιο ανθεκτικός στις δυσκολίες της ζωής αποκτώντας την ικανότητα να βρίσκει λύσεις. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι περισσότεροι ψυχολόγοι είναι και ψυχοθεραπευτές.

Ποιά η διαφορά ανάμεσα στον ψυχολόγο & στον ψυχίατρο ;

Ο Ψυχολόγος ειδικεύεται συνήθως, σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή κλάδο ψυχολογίας, όπως, σχολική ψυχολογία (οργανώνει παρεμβάσεις σε σχολεία), κλινική ψυχολογία( κάνει διάγνωση και χορηγεί ψυχομετρικά τεστ), ή ψυχοθεραπεία. Ο Ψυχολόγος δε χορηγεί φάρμακα, σε αντίθεση με τον Ψυχίατρο. Ο Ψυχίατρος, όταν κάνει την επίσημη διάγνωση, μέσα από την κλινική συνέντευξη, μπορεί να χορηγήσει φάρμακα στον ασθενή για την αντιμετώπιση και βελτίωση των συμπτωμάτων του. Αρκετές φορές, ο Ψυχίατρος ειδικεύεται και στην Ψυχοθεραπεία.

Μπορεί η συνεδρία να γίνει μέσω βιντεόκλησης ;

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid 19 και προκειμένου να συμβάλλουμε στον περιορισμό της διασποράς της, είναι δυνατό οι συνεδρίες να διενεργηθούν μέσω βιντεόκλησης. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το μενού Υπηρεσίες -Online Συμβουλευτική.

Πότε πρέπει να επισκεφθώ ψυχολόγο - ψυχοθεραπευτή ;

Συνήθως, οι άνθρωποι επισκέπτονται Ψυχολόγο ή κάποιον άλλον ειδικό ψυχικής υγείας, όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Είναι πολύ συχνό, να έχουν δοκιμάσει όλες τις πιθανές λύσεις βοηθείας (υποστήριξη και παροχή συμβουλών από συγγενείς και φίλους, εκτόνωση της έντασης μέσω της εκγύμνασης, εναλλακτικές θεραπείες), προτού φτάσουν στο σημείο να αναζητήσουν έναν Ψυχολόγο. Όταν, λοιπόν, το άτομο φτάσει στην πόρτα του Ψυχολόγου, συνήθως υποφέρει από ένα σωματικό σύμπτωμα ή νιώθει ότι έχει υπερβολική ένταση, την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί ή άλλες φορές νιώθει μία διάχυτη θλίψη και απαισιοδοξία. Το σύμπτωμα και το συναίσθημα του μελλοντικού θεραπευόμενου, που αναζητά τη βοήθεια ενός ειδικού, είναι και το κίνητρό του για να δεσμευτεί σε μία θεραπεία ψυχοθεραπευτικού τύπου.

Ποιά είναι η διαφορά συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ;

Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται στη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Ο σύμβουλος, συνήθως, παρέχει υποστήριξη στο συμβουλευόμενο, μέσω παροχής συμβουλών ή εναλλακτικών λύσεων για το πρόβλημά του. Συνήθως, η Συμβουλευτική διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την Ψυχοθεραπεία και δεν επικεντρώνεται στη διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών ενός προβλήματος, που απασχολεί το άτομο, που αναζητά βοήθεια. Η συμβουλευτική μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε ένα ψυχολογικό γραφείο, αλλά και σε μία εταιρεία ή σε ένα σχολείο( συμβουλευτική προς εκπαιδευτικούς).

Πως διασφαλίζεται το απόρρητο του περιεχομένου της συνεδρίας ;

Οτιδήποτε ειπωθεί μέσα στη συνεδρία, προστατεύεται από το απόρρητο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή και στο θεραπευόμενο. Ο Ψυχοθεραπευτής έχει το δικαίωμα να σπάσει το απόρρητο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: όταν, δηλαδή, απειλείται η ασφάλεια του ίδιου του θεραπευόμενου ή κάποιου άλλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο θεραπευόμενος ενημερώνεται από τον Ψυχοθεραπευτή για την άρση του απορρήτου αλλά και για τους λόγους, που θα προβεί σε μία τέτοια πράξη.

Ποιό είναι το κόστος της συνεδρίας ;

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ανεκτίμητο δώρο, που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Είναι μία επένδυση ζωής. Όπως όταν το σώμα νοσεί, σπεύδουμε να το φροντίσουμε και να το θεραπεύσουμε, εξίσου σημαντικό είναι να θεραπεύσουμε και την ψυχή μας. Για το κόστος της συνεδρίας, παρακαλούμε θερμά όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Βιογραφικό

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα Ψυχολογία στο αντίστοιχο τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εκπαίδευση:

Εκπαιδεύτηκα από τους εξής επιστημονικούς φορείς:

  1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων
  2. Διεπιστημονική και Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων (ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ)
  3. Πρόγραμμα “ΕΠΕΚΕΙΝΑ” – Ψυχαναλυτική Πράξη
  4. Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθεραπείας (PTI-UK)
Εξειδικεύτηκα στη Σχολική Ψυχολογία (Msc) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εθελοντική εργασία:

Προσέφερα εθελοντική εργασία στους εξής φορείς:

  • Γ.Ν.Α.” Γ. Γεννηματάς”- Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
  • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης του Παιδοψυχιατρικού Νοσ. Αθηνών
  • Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλανδρίου (υποστήριξη σε ενήλικες και παιδιά)

Προϋπηρεσία:

Έχω εργαστεί σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά.Επίσης, συνεργάστηκα επί εξαετίας ως εξωτερικός συνεργάτης με την Παιδοψυχιατρική Ομάδα του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) του Δήμου Χαλανδρίου. Στα συγκεκριμένα πλαίσια, παρείχα συμβουλευτική σε γονείς καθώς και ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους.

Σήμερα:

Εργάζομαι ως Ψυχολόγος στο Γραφείο Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας στο Δήμο Χαλανδρίου.Παράλληλα, διατηρώ ιδιωτικό γραφείο στο Χολαργό όπου και συνεργάζομαι με μία Λογοθεραπεύτρια και μία Εργοθεραπεύτρια.

Επίσης, συνεργάζομαι με τις Συνεργατικές Ομάδες του NOESI.gr «Ψηφιακή Αλληλεγγύη».

Είμαι Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και του Play Therapy International (PTI).

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να προγραμματίσουμε τη συνάντηση μας. Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω Skype Call.

Ψυχολόγος Τρικαλιώτη Κασσιανή

Blog

“Το διάβασμα είναι όπως η τροφή και το νερό. Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος, όπως ένα σώμα που δεν τρώει.”

Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας