Ετικέτα: Μουσική

Η Συμβολή της Μουσικής στην Ανάπτυξη των Παιδιών

By: Admin
24 Δεκέμβριος 2020
 Η εκμάθηση της μουσικής βελτιώνει τη συγκέντρωση των παιδιών. Η μνήμη οξύνεται και κατά συνέπεια διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης.   Επίσης, βελτιώνεται ο οπτικοκινητικός τους συντονισμός. Μαθαίνουν, δηλαδή, να συντονίζουν...