Ασφαλιστικά Ταμεία

Εμπιστευτείτε του ειδικούς

Ασφαλιστικά Ταμεία

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς εξασφαλίζουν χρηματική αποζημίωση για τις θεραπείες του παιδιού τους