Η Συναισθηματική αγωγή των παιδιών

Η Συναισθηματική αγωγή των παιδιών

Τι είναι το συναίσθημα; Υπάρχουν δεκάδες ορισμοί του συναισθήματος από πολλούς θεωρητικούς της ψυχολογίας, που ασχολούνται με τη συναισθηματική νοημοσύνη.

  Το συναίσθημα είναι ένα αίσθημα, που βιώνουμε λόγω μίας εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι ένα γεγονός (ευχάριστο ή δυσάρεστο) ή μπορεί να είναι μία ή περισσότερες σκέψεις, που κάνουμε πριν νιώσουμε το συναίσθημα. Ποια είναι η χρησιμότητα των συναισθημάτων; Τα συναισθήματα είναι λειτουργικά, που σημαίνει ότι έχουν λειτουργικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Χρησιμεύουν σε κάτι. Τα συναισθήματα μας καθοδηγούν. Στα συναισθήματα οφείλεται η συνέχιση της ύπαρξης του ανθρώπινου είδος μέχρι και σήμερα.

  Τα συναισθήματα μπορούν να μας προστατέψουν από πολλούς κινδύνους. Για παράδειγμα, αν ο εγκέφαλος «μυριστεί» ότι βρίσκομαι σε μία επικίνδυνη κατάσταση, ότι κινδυνεύω, αμέσως ενεργοποιείται το συναίσθημα του φόβου. Το συναίσθημα του φόβου θα με κινητοποιήσει να πάρω τα μέτρα μου και έτσι να προστατευτώ. Τα συναισθήματα μας καθοδηγούν να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά και να παίρνουμε αποφάσεις , σε περιπτώσεις που μόνο η λογική δεν είναι αρκετή.
Υπάρχουν οκτώ βασικές κατηγορίες των πρωταρχικών συναισθημάτων και δεκάδες αποχρώσεις αυτών:

  • Απόλαυση
  • Αγάπη
  • Αποστροφή
  • Έκπληξη
  • Θυμός
  • Θλίψη
  • Ντροπή
  • Φόβος