Η Συμβολή της Μουσικής στην Ανάπτυξη των Παιδιών

Η Συμβολή της Μουσικής στην Ανάπτυξη των Παιδιών

 Η εκμάθηση της μουσικής βελτιώνει τη συγκέντρωση των παιδιών. Η μνήμη οξύνεται και κατά συνέπεια διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης.

  Επίσης, βελτιώνεται ο οπτικοκινητικός τους συντονισμός. Μαθαίνουν, δηλαδή, να συντονίζουν ταυτόχρονα, το οπτικό ερέθισμα (την παρτιτούρα) με την κίνηση (το παίξιμο του μουσικού οργάνου). Μέσω της μουσικής, τα παιδιά μαθαίνουν να πειθαρχούν αλλά και να λειτουργούν ομαδικά δουλεύοντας για έναν κοινό ομαδικό στόχο.
Η μουσική ενεργοποιεί πολλές αισθήσεις:

  • Την όραση, καθώς τα μουσικά όργανα είναι ελκυστικά στην εμφάνισή τους
  • Την ακοή, εφόσον τα μουσικά όργανα παράγουν ποικίλους ήχους, οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν συναισθήματα
  • Δράση και κίνηση, η οποία συμβαίνει με τη συμμετοχή διαφόρων μελών του σώματος
  • Ενεργοποιεί τη φαντασία

  Επιπλέον, με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου μαθαίνουν τις έννοιες χρόνος, αρμονία, διάστημα, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Μαθαίνοντας τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να μετρούν ένα μουσικό κομμάτι και να κρατούν το ρυθμό, μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα κάποιες μαθηματικές έννοιες. Η μουσική βοηθά τα παιδιά, αλλά και γενικότερα τους ανθρώπους, να έρθουν σε επαφή με το συναισθηματικό τους κόσμο και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Κάποιες φορές, μέσω της μουσικής, τα παιδιά εκτονώνουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, όπως το θυμό ή την ένταση από τις δραστηριότητες της ημέρας. Άλλες φορές, πάλι, η μουσική έχει ένα ρόλο θεραπευτικό καθώς τα παιδιά καταφέρνουν να αποδράσουν από τις έννοιες της καθημερινότητας, να χαλαρώσουν και να ταξιδέψουν στο μαγικό κόσμο της μουσικής.

  Η μουσική παιδεία τονώνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών, καθώς μέσω αυτής της τέχνης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να εκφράσουν όλο τους το δυναμικό και τις ικανότητες.Όλες οι παραπάνω δεξιότητες συμβάλλουν στη βελτίωση της επίδοσής τους στα μαθήματα και στη μετέπειτα ακαδημαική τους πορεία. Είναι δεξιότητες, οι οποίες θα τα συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή.Συνοψίζοντας, βλέπουμε πως είναι ποικίλα τα οφέλη της μουσικής στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να ενθαρρύνουν οι γονείς τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση.