Εφηβεία, μία περίοδος αλλαγών

Εφηβεία, μία περίοδος αλλαγών

Η εφηβεία είναι μία περίοδος αλλαγών. Ο έφηβος αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην παιδικότητα και στην ενηλικίωση. Βιώνει ραγδαίες αλλαγές σε βιοσωματικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο.

  Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι αλλαγές, του προκαλεί αναστάτωση. Στην εφηβεία αλλάζει ο τρόπος που ο έφηβος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Προσπαθεί να ορίσει την ταυτότητά του, να απαντήσει στο υπαρξιακό ερώτημα «ποιος είμαι». Από τη μία αγωνίζεται να κατακτήσει την ανεξαρτησία του και από την άλλη έχει ανάγκη τη θαλπωρή της οικογενειακής εστίας, την αγάπη και το ενδιαφέρον των γονέων του.

  Ο έφηβος αναζητά την ατομικότητά του. Προσπαθεί να οριοθετήσει τον ατομικό του χώρο, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Δε συμβιβάζεται εύκολα και δεν αποδέχεται τις ψευδείς λύσεις. Προσπαθεί να είναι αυθεντικός και απαιτεί και από τους άλλους το ίδιο. Είναι πιστός στις αξίες του.

  Με την έναρξη της εφηβείας, οι έφηβοι αφιερώνουν το διπλάσιο χρόνο στις παρέες με τους συνομηλίκους και λιγότερο με τους γονείς. Στις παρέες τους βρίσκουν κι άλλους που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς, βρίσκουν κατανόηση και αλληλοβοήθεια. Μέσα στις παρέες μαθαίνουν νέες κοινωνικές συμπεριφορές, πειραματίζονται και προετοιμάζονται για την ενήλικη ζωή. Η προσπάθεια του εφήβου για αυτονόμηση, συνήθως, προκαλεί αναστάτωση στο γονιό. Οι γονείς πολλές φορές δυσκολεύονται να αποδεχθούν την αυτονόμηση του εφήβου και την ικανότητά του να παίρνει αποφάσεις. Το βιώνουν ως απώλεια. Αυξάνεται το άγχος αποχωρισμού του γονέα με αποτέλεσμα να υιοθετεί πολλές φορές καταπιεστικές συμπεριφορές προκειμένου να ελέγξει τον έφηβο. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως να πυροδοτούνται οι συγκρούσεις στη σχέση γονέα και εφήβου.

Είναι, λοιπόν σημαντικό, ο γονέας:

  • Να ενθαρρύνει τον έφηβο
  • Να του δίνει το περιθώριο να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για τον εαυτό του
  • Να είναι συνεργάσιμος
  • Να ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο
  • Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τα συναισθήματα του εφήβου
  • Να ακούει τη γνώμη του

  Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει ο γονιός να χτίσει μία σχέση με τον έφηβο, που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στη ζεστασιά, μία σχέση που να προάγει το σεβασμό και την κατανόηση.